Hydratechs arbejdsvæsker er formuleret til at optimere termisk effektivitet, reducere pumpeenergi, forlænge driftslevetiden og give effektiv frostbeskyttelse – til alle industrielle, kommercielle og private opvarmnings- og køleprojekter.

For at sikre langsigtet effektivitet og minimere nedetid er alle frostvæskeopløsninger formuleret med højtydende inhibitorer vedrørende korrosion, kalkdannelse/-afskalning og biologiske inhibitorer.

For at supplere og understøtte deres varmeoverføringsvæsker, inhibitorer og rensemidler tilbyder Hydratech et komplet udvalg af tekniske tjenester. Disse strækker sig fra telefon-/e-mail-rådgivning om fluidvalg til en praktisk Fluid Management Service (FMS), der inkorporerer skylning og konditionering af systemer, før/efter idriftsættelse, væskefyldning, PPM (planned preventative maintenance – planlagt forebyggende vedligeholdelse) og langsigtet overvågning og vedligeholdelse.