Coolflows non-toksiske glykoler til supermarkedsopgaver

En række fuldt inhiberede varmeoverføringsvæsker med frostvæskefunktion til brug i alle glykolkølerapplikationer. Den non-toksiske Coolflow DTX blev lanceret i 2010 og repræsenterer et stort skridt fremad indenfor varmeoverføring og pumpeeffektivitet, hvilket giver >10 % reduktion i driftsomkostningerne sammenlignet med væsker, der er baseret på propylenglykol.

Mange supermarkeder har indarbejdet varmegenvinding for at hjælpe dem med at nå deres effektivitets- og bæredygtighedsmål. Hydratech-produkter (glykoler, inhibitorer og rensemidler) bruges i adskillige varmegenvindingssystemer rundt om i verden til at udnytte den spildvarme, der genereres af køleudstyr.

Hydratechs team af salgsingeniører, kemikere og analytikere kan hjælpe med alle aspekter af varmeoverføringsvæskeydelse, driftsomkostninger, miljøpåvirkning, kompatibilitet og energieffektivitet.

Til køleapplikationer i supermarkeder anbefaler Hydratech nedenstående produkter.