Præcis, pålidelig og effektiv proceskøling er grundlæggende for produktivitet og kvalitet. Hydratechs brancheanerkendte proceskølevæsker er konstrueret til at maksimere CoP og sikre nøjagtig temperaturregulering via en omfattende forståelse af fluiddynamik og termodynamik.

Synergistiske inhibitorer vedrørende korrosion og kalkdannelse/-afskalning samt biologiske inhibitorer sikrer langvarig beskyttelse af systemkomponenter.

Coolflow-proceskølevæsker er blevet formuleret til at optimere termisk effektivitet, reducere pumpeenergi og forlænge driftslevetiden – på tværs af alle branchemæssige og kommercielle sektorer. Den non-toksiske Coolflow DTX blev lanceret i 2010 og repræsenterer et stort skridt fremad indenfor varmeoverføring og pumpeeffektivitet og giver >10 % reduktion af driftsomkostningerne sammenlignet med propylenglykolbaserede væsker.