Biotherm varmeoverføringsvæsker til biomassekedler

En række varmeoverføringsvæsker til høj temperatur med frostvæskefunktion til brug i kommercielle og husholdningsmæssige biomassevarmesystemer. Den non-toksiske Biotherm DTX blev lanceret i 2010 og repræsenterer et stort skridt fremad indenfor varmeoverføring og pumpeeffektivitet, idet den giver >10 % stigning i varmegenvinding sammenlignet med propylenglykolbaserede væsker på grund af lavere viskositet, højere varmeledningsevne og reduceret volumen, der kræves for at opnå den samme frostbeskyttelse.

Hydratechs team af kundeansvarlige, kemikere og serviceteknikere kan hjælpe med alle aspekter af varmeoverføringsvæskeydelse, driftsomkostninger, miljøpåvirkning, kompatibilitet og energieffektivitet.

Til industrielle biomassekedelsystemer anbefaler Hydratech nedenstående produkter.