Ved at tage en proaktiv tilgang til analyse af arbejdsvæsker kan de ansvarlige for styring eller vedligeholdelse af lukkede kredsløbssystemer opdage problemer tidligt og træffe afhjælpende foranstaltninger, før væskeeffektivitet og systemtilstand kompromitteres. Selv når varmeoverføringsvæsker er blevet nøje udvalgt og taget i brug, kan de stadig være tilbøjelige til nedbrydning – hvilket fører til tab af varmeoverføringskapacitet, ikke-planlagt vedligeholdelse og dyre nedlukninger.

Hydratechs interne laboratorium udfører analytiske fluidtest af væsker i hydroniske systemer for at identificere vandforurening, bakteriel tilstedeværelse, vandbehandlingsniveauer eller sammensætning af grundstoffer:

Kemisk analyse
Omfatter – pH-niveauer, koncentrationer af mineraler såsom kobber, jern, calcium, zink, fosfater, silikater, magnesium, kalium, aluminium og natrium.

Mikrobiologisk analyse
Omfatter – TVC/aerob, NRB & SRB (nitritreducerende bakterier og sulfitreducerende bakterier), pseudomonas, legionella og E. coli, skimmel og gær.

Fluid Monitoring Program – sådan fungerer det

Brugen af Fluid Monitoring Program (FMP) er meget ligetil. Kunderne får leveret færdigpakkede og mærkede flasker til prøveindsamling og afsendelse til Hydratechs interne laboratorium.

Efter test udsteder en Hydratech-ingeniør en Fluid Monitoring Programme-rapport – for at bekræfte kølevæske og systemtilstand (koncentration, pH, opløste faste stoffer i alt, turbiditet osv.) og, hvor det er relevant, enhver anbefalet handling.

Hydratech anbefaler kvartalsvis prøveudtagning i overensstemmelse med retningslinjerne i BSRIA og British Standard BS8552.

For mere information om Hydratechs Fluid Monitoring Program kan du ringe til +4542364190 eller klikke nedenfor.