Derfor anbefaler Hydratech inhiberet glykol til lukkede køle- og varmesystemer.

Almindelig eller ikke-inhiberet glykol giver kun frostvæskebeskyttelse – manglen på inhibitorer og additiver gør systemer sårbare overfor korrosion og andre problemer. Den lavere startpris for ikke-inhiberede glykoler kan hovedsagelig tilskrives det faktum, at væsken ikke indeholder en inhibitorpakke, buffere eller additiver, der kræves til et system med flere slags metaller.

Ikke-inhiberede glykolopløsninger kan være særligt ætsende over tid og potentielt over 4 gange mere skadelige for et lukket kredsløbssystem end almindeligt ledningsvand. Inhibitorer, buffere og additiver neutraliserer glykolers naturlige tendens til at blive sure og bør anvendes til at forhindre korrosion, kalkdannelse/-afskalning og tilsmudsning af rørsystemer og tilhørende komponenter.

For at forhindre ikke-planlagt vedligeholdelse, høje afhjælpningsgebyrer og reduceret systemlevetid er Hydratechs sortiment af inhiberede frostvæsker formuleret med højtydende inhibitorer vedrørende korrosion og kalkdannelse/-afskalning samt biologiske inhibitorer, som overgår ASTM- og BS-standarderne.

Kommerciel varmeoverføringsvæske med frostvæske til brug i varmtvandsvarmesystemer. Baseret på etylenglykol og højtemperaturklassificeret inhibitorer vedrørende korrosion, kalkdannelse/-afskalning og biologiske inhibitorer efter ASTM D1384.

Industriel varmeoverføringsvæske med frostvæske. Baseret på etylenglykol og ASTM D1384-højtemperaturklassificerede inhibitorer til biomassevarmesystemer.

Sekundært kølemiddelfrostvæske i industriel kvalitet baseret på etylenglykol og ASTM D1384-dokumenterede inhibitorer vedrørende korrosion og kalkdannelse/-afskalning samt biologiske inhibitorer.

Varmeoverføringsvæske i industriel kvalitet med frostvæskefunktion baseret på etylenglykol og ASTM D1384-dokumenterede inhibitorer vedrørende korrosion og kalkdannelse/-afskalning samt biologiske inhibitorer.