Højeffektiv, non-toksisk frostvæske og sekundært kølemiddel baseret på etylenglykol blandet med patenteret DeTox™-additiv.

Non Toxic Antifreeze and Secondary Refrigerant based on Propylene Glycol and ASTM D1384 proven Corrosion, Scale and Biological Inhibitors.

Sekundært kølemiddelfrostvæske i industriel kvalitet baseret på etylenglykol og ASTM D1384-dokumenterede inhibitorer vedrørende korrosion og kalkdannelse/-afskalning samt biologiske inhibitorer.