Coolflow STC50 er en brugsklar kølevæske og frostvæske til agterstævnsrør, og Coolflow STC50 giver frostbeskyttelse ned til -35 °C. For at opretholde systemintegriteten skal du kun fylde op med Coolflow STC50.

Produktet og dets komponenter er blevet evalueret i overensstemmelse med US EPA-kriterier og opfylder Vessel General Permit-standarder for et miljømæssigt acceptabelt smøremiddel.

Coolflow STC50 er blevet vurderet som en blanding og klassificeret som non-toksisk af et EPA-certificeret laboratorium. Specialvæsken er let bionedbrydelig (90 % over ti dage) og forbliver ikke i miljøet eller bioakkumuleres.